اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۴۶۵۱۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۴۶۵۵۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۸۹۲۵۰۵۹

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
پاکدشت ، خاتون آباد ، جنب مجتمع تمدن ، گاراژ خدابخشی ، سالن 3

تولیدی شیرآلات بهداشتی توسکا

تلفن

    • ۳۶۴۶۵۱۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۳۶۴۶۵۵۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۹۱۲۸۹۲۵۰۵۹

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    پاکدشت ، خاتون آباد ، جنب مجتمع تمدن ، گاراژ خدابخشی ، سالن 3